top of page

Подготовка на обуката за „зелени вештини“.

Во јануари 2023 година, конзорциумот од 6 партнери на проектот Intergreen започна со подготовка на курс за обука за „зелени вештини“ за општините.

Обуката која интегрира 4 модули ќе биде понудена во поставки лице в лице на минимум 48 лица, кои освен обуката ќе имаат можност да присуствуваат на онлајн транснационални состаноци, како и да бидат ангажирани во собирање студија на случај. , промовирање и обучување на активностите на обучувачите.

0 views0 comments

Comments


bottom of page