top of page

Почетен состанок на Интергрин тимот

Во понеделник, 17 октомври 2022 година, 11 членови на Интергрин тимот се состанаа на онлајн-почетен состанок. Ова беше прв официјален состанок на проектниот тим на кој сите претставници на 6-те партнери беа запознаени со општите аспекти на проектот Intergreen, предвидените цели, активности и цели.

0 views0 comments

Comments


bottom of page