top of page

Транснационален состанок кој означува пресвртница

На 16-ти и 17-ти април, конзорциумот Intergreen се собра во Солун, во Грција, на уште една транснационална средба. Тоа беше можност за сите партнери да се сретнат лично за прв пат.


Првиот ден, партнерите можеа да разменат за напредокот на проектот и за чекорите што ќе бидат преземени во иднина. Се разговараше и за целокупниот менаџмент на проектот и планот за дисеминација, така што секој можеше да се договори како понатаму.


На вториот ден, партнерите можеа да ја тестираат, за прв пат сите заедно, играта на таблата што тие колективно ја создаваа. Тие разговараа за механиката и употребата на играта, како и за визуелниот аспект на играта. Беа споделени мислења и размислувања за кои елементи ќе треба да се модифицираат и надградат за играта да биде уште подобра. EcoLogic, северномакедонскиот партнер, даде, а потоа собра анкети за подетално да ги добие коментарите на играчите, за да може да се одлучи и да се започне со следните чекори во врска со играта.


Овој состанок означува значајна пресвртница, отворајќи го патот за светла иднина за проектот и пошироко.0 views0 comments

Comments


bottom of page