top of page

Партнерите на Intergreen во Скопје

На 11 и 12 јануари 2023 година, во Скопје, Северна Македонија и на Зум е организирана првата транснационална средба на партнерите на Интергрин.

Состанокот беше целосно фокусиран на предвидената програма за обука која проектните партнери ќе ја развијат во текот на 2023 година, а врз основа на која во 2024 година ќе организираат серија активности за обука и вмрежување за минимум 48 вработени во 6 целни општини - една во Франција, во Италија, Португалија, Грција, Кипар и Северна Македонија. Покрај ова, на состанокот, партнерите разговараа и го финализираа онлајн прашалникот за проценка на потребите од обука кој во текот на следните недели ќе биде дистрибуиран до голем број вработени од различни општински одделенија во целните општини, а разговараа и за можностите. за ангажирање експерти за обуката, за предвидената игра на табла и онлајн курсот.0 views0 comments

コメント


bottom of page