top of page
Office with tables design

Учете со нас

Интергрин
програма за обука

Интергрин програмата за обука на општините е дизајнирана со намера да го зајакне вашиот тим со знаење преку кое ќе ви помогнат во вашата транзиција кон позелена и одржлива општина. Програмата за обука е модуларна, составена од 4 модули за учење, игра за забавно учење и вежбање и дигитални материјали за е-учење достапни за самостојно учење на далечина.

 

По успешното завршување на програмата, секој учесник ќе биде награден со сертификат „Општински советник за одржливост“.

Достапни модули за обука

Во овој дел ќе добиете општи информации за модулите за обука достапни во рамки на Интер-Грин програмата за обука.
 

Други достапни алатки

Веб страната е развиена со поддршка на Европската Унија. Погледите и мислењата се единствено на авторот/ите и на никаков начин не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија. Ниту пак Европската Унија може да се држи одговорна за нив. 

Бр. 2022-1-FR01-KA220-VET-000086582

bottom of page